KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

Nemáte koho volit? Chceme to změnit!

"Chceme slušný stát bez korupce a arogance, který lidem dává pocit bezpečí a spravedlnosti, podporuje rodiče s dětmi, s dostupným a kvalitním vzděláním, nabízející perspektivu a uplatnění, zodpovědně hospodařící s veřejnými prostředky, solidární s nemocnými, potřebnými i seniory a rozumně investující do vlastního růstu"

ODPOVĚDNÁ SOLIDARITA

Hospodárnost a prosperita
Chceme stát, který neplýtvá a šetří na svém provozu, ne na občanech. Jsme pro úspory ve státní správě a při veřejných soutěžích. Nechceme zvyšování daní a snižování podpor potřebným, které dusí růst. Jsme pro rozumné investice, které podpoří prosperitu a podnikání.
Senioři a potřební
Nechceme, aby stát snižoval penze kvůli své dlouhodobé neschopnosti šetřit. Nechceme polovičatou penzijní reformu jen pro některé. Chceme zvýšit solidaritu zdravých s nemocnými a tím i kvalitu a dostupnost péče. Jsme pro zastavení plýtvání a průhledné veřejné soutěže ve zdravotnictví.
Země a venkov
Chceme zastavit vylidňování venkova. Pracujeme pro to, aby i v menších obcích a městech měli lidé pracovní příležitosti a dobré podmínky k životu. Venkov není pouze zemědělství, ale především lidé a krajina. Podporujeme investice do životního prostředí a kvality života.

BUDOUCÍ GENERACE

Rodiče a děti
Chceme nižšími daněmi pomoci rodičům a dalším osobám vychovávajícím děti. Prosazujeme penzijní reformu, která zvýhodní výchovu dětí. Jsme pro to, aby stát podpořil mezigenerační solidaritu. Chceme výchovu nové generace místo importu pracovních sil ze zahraničí.
Práce a budoucnost
Chceme, aby se lidem vyplatilo pracovat a aby měli práci, ne aby byli závislí na dávkách. Chceme snížit daňové zatížení práce a podpořit vytváření nových pracovních míst. Podpoříme podnikání zejména malých a středních firem. Jsme pro investice do moderních technologií.
Žáci a škola
Jsme zásadně proti rušení škol. Chceme zastavit pokles investic do školství a zlepšit postavení učitelů i rodičů. Vzdělání musí být prioritou a resort školství má být pro politiky prestižním. Univerzity musejí nabízet vzdělání podle nadání studentů i potřeb hospodářství.

SLUŠNÝ STÁT

Korupce a lobbing
Chceme přísný zákon o lobbingu a omezení prostoru pro korupci. V maximálním počtu veřejných zakázek musí být hlavním kritériem cena. Politici musejí být odpovědní za svá rozhodnutí a neskrývat se za kolektivní neodpovědnost. Chceme veřejná majetková přiznání veřejně činných osob.
Bezpeční a spravedlnost
Stát nesmí ani v době krize šetřit na bezpečí občanů. Policie musí mít peníze na posílení služby v rizikových regionech. Stát musí vytvořit podmínky, aby policie a státní zastupitelství fungovala bez politických a mediálních tlaků. Rozumná personální politika musí zastavit války v těchto sborech.
Občan a úřad
Prosazujeme funkční a pro občany příjemnou veřejnou správu. Byrokracii je třeba omezit na minimum. Nutnou elektronizaci úřadů nesmějí zpochybňovat chybné vládní kroky. Jsme pro sjednocení agend, avšak při nutných ohledech na ochranu osobních dat.

Alternativa existuje

Krajské volby jsou první v řadě voleb, které rozhodnou o dalším směřování země. KDU-ČSL pokládá za naprosto zásadní vrátit lidem důvěru v zastupitelskou demokracii, víru v budoucnost a dát jim naději na prosperitu. Volbu do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu proto pokládáme za zkoušku síly naší vize a referendum o tom, co si přejí občané České republiky.

Vy, voliči, rozhodnete nejen o složení zastupitelstev krajů a Senátu. Svým hlasováním dáte také jasně najevo, jaké politice dáváte přednost. Zda chcete pokračování současné koalice, či zda dáte přednost budoucí vládě socialistů a komunistů. Je to volba mezi nepromyšlenými škrty a neodpovědným populismem. Případně volba mezi korupcí vládních činitelů a korupcí krajských hejtmanů.

My, KDU-ČSL vám však chceme nabídnout ještě třetí možnost: Program standardní křesťanské demokracie, program sociálně tržního hospodářství. Program, který realizují vedoucí evropské strany a který se ukazuje jako nejlepší cesta z krize. Konzervativní křesťansko demokratický program, který chce být rovnoprávnou alternativou liberálního a socialistického proudu.

Uvědomujeme si, že krajské a senátní volby nejsou volbami do Sněmovny. Nicméně pokládáme za důležité již nyní prezentovat kromě krajského i náš celostátní program. Volby, které rozhodnou o nové vládě, se budou konat nejpozději za dvacet měsíců. Během tohoto roku a půl Vám chceme dokázat, že jsme se změnili. Že jsme se očistili od chyb minulosti. A že už nechceme hrát roli jazýčku na vahách, ale zodpovědné a silné tradiční strany, které lze věřit. Že jsme reálnou alternativou. Krajské volby pojímáme jako začátek zlepšení situace v České republice a Vás žádáme o důvěru, abychom tuto změnu mohli začít uvádět v život.

Pavel Bělobrádek
Předseda KDU-ČSL